doneheading

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy WeAreDone (wersja Polska) znajdujący się na stronie internetowej www.wearedone.co/pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzonych na rynek polski i za granicę.
3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.wearedone.co/pl są cenami brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Firma DONE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Sklep jest własnością firmy DONE Generała Maczka 14/23. 71-050 Szczecin, Poland. NIP: 8522517841 , REGON: 366071835

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę DONE na stronie sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
4. Zakupione towary firma DONE zobowiązuje się dostarczyć pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
6. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
8. Wysyłka firmą kurierską metoda płatności „przelew na konto” – wysyłka firmą przewozową – opłaty wg podanej stałej stawki dla danego kraju – koszty pokrywa Klient.
9. Czas realizacji zamówienia terenie Polski wynosi 5 dni, jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienia będą realizowane w momencie odnotowania środków na koncie w całości.
10. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
11. Sklep internetowy www.wearedone.co/pl nie wysyła towarów za pobraniem pocztowym.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma DONE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
14. Sklep internetowy www.wearedone.co/pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
15. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail od Sklepu z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
16. Jeżeli Sklep nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Klienta, zaproponuje zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.

§ 3 Towar i płatności

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
2. Towar jest wysyłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat podana jest podczas realizacji zamówienia.
4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.

§ 4 Procedura reklamacji

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres:
DONE
Generala Maczka 14/23
71-050 Szczecin
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub rachunek (paragon) wraz z pismem reklamacyjnym w którym będą wymienione i opisane wady towaru typu:
-wady fabryczne,
-uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
-niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Odstąpienie od umowy możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne, wraz nieoderwanymi wszelkimi zawieszkami, kartonikami, etykietami bądź metkami jakie zawierał wysłany do Klienta towar w chwili jego otrzymania.
3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/rachunkiem.
4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania  swoich danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. Firma DONE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wearedone.co/pl
4. Data opublikowania regulaminu 01.12. 2016r.